Pablo Picasso: "All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up"

 by Meysam Maleki


مدرسه ها و دانشگاه ها دوباره به جنب و جوش افتاده اند. حتی مهدهای کودک هم که در تابستان رونقی نداشتند. با شروع سال تحصیلی، خانواده ها دوباره رقبت بیشتری دارند تا کودکان خود را به مهدها بفرستند. مهدها، مدرسه ها و دانشگاه ها محل آموزش های استاندارد هستند. استاندارد به این معنی که یک نسخه ی آموزشی یکسان ارائه می دهند و مثلا همه دانش آموزان در کلاس دوم راهنمایی مباحث یکسانی به شکل و فرم یکسانی را دریافت می کنند. سوال اینجاست که آیا همه ی کودکان و دانش آموزان و دانشجویان یکسان هستند؟ آیا همه استعدادهای استاندارد دارند؟

سر کن رابینسون در سال 2006 سخنرانی فوق العاده ای در TED داشت با عنوان "How schools kill creativity". در روزهای ابتدای سال تحصیلی خوب است این سخنرانی را دوباره ببینیم و بشنویم. در این سخنرانی رابینسون توضیح می دهد که چگونه سیستم های آموزشی (مهدها، مدرسه ها، دانشگاه ها) خلاقیت دانش آموزان را می کُشند! او می گوید اگر دانش آموزان نتوانند به راحتی آزمون کنند و خطا کنند هیچ وقت به ایده های دست اول نمی رسند. در مراکز آموزشی استاندارد! دانش آموز نباید اشتباه کند. در واقع در مراکز آموزشی استاندارد خلاقیت دانش آموزان کشته می شود تا باسواد شوند.