اگر به یاد داشته باشید در یادداشت گذشته با نام «سایز نوآوری 2014» به معرفی شاخص نوآوری جهانی که با نام اختصاری GII  نمایش داده می شود پرداختیم و اثر نوآوری بر تولید ناخالص ملی کشورها را روی نمودار منتشر شده در این سند مشاهده کردیم.
نمودار زیر رتبه و امتیاز ایران را در مقایسه با 10 کشور برتر در زمینه نوآوری نشان می دهد این نمودار بر اساس داده های منتشر شده در سند شاخص جهانی نوآوری سال 2014 رسم شده است.
بر اساس این گزارش سوییس با امتیاز 64.78 در رتبه نخست و ایران با امتیاز 26.14 در رتبه 120 در بین 143 کشور بررسی شده در این سند، قرار دارد.