The merge of APICS and SCC is complete.

by Meysam Malekiانگلیسی ها می گویند better late than never (دیر شود بهتر از آن است که هرگز نشود). حالا شرح حال ماست. بنا داشتم این نوشته را مدتی پیش بنویسم اما نشد که بشود و حالا که آخرین هفته های سال 1393 را می گذرانیم لازم است این خبر که از مهم ترین اخبار زنجیره تامین در سال 1393 بود را در همین هفته ها و روزهای پایانی بیاوریم.

تا پیش از این یکی از مهم ترین منابع اخبار و اسناد مرتبط با زنجیره تامین، سایت «انجمن زنجیره تامین (SCC)» در آدرس http://www.supply-chain.org بود. به عنوان نمونه آخرین نسخه مدل مرجع زنجیره تامین (SCOR) از طریق این سایت روزآمد و اطلاع رسانی می شد. اما در آوریل 2014 سایت «انجمن تولید و کنترل موجودی امریکا (APICS)» در آدرس http://www.apics.org که خود نیز از منابع معتبر در حوزه زنجیره تامین است، سایت SCC را در خود حل کرد و برای مدتی تصویر زیر روی سایت SCC بود. البته الآن این تصویر برداشته شده است و شما از آدرس سایت SCC مستقیم به APICS منتقل می شوید.

SCC is merged with APICS


این اقدام برای افرادی که مباحث زنجیره تامین را دنبال می کنند خبر خوبی است. چرا که به جای مراجعه جداگانه به هر کدام از این دو سایت، تنها به یک سایت را مطالعه می کنند. اما از لحاظ کارکردی باید دید که آیا ساز و کار SCC تغییر پیدا کرده است؟ و آیا بعد از این ترکیب، همچنان مدل SCOR به دقت و در بازه های زمانی منطقی روزآمد می شود؟


-----------------

SCC: Supply Chain Council

SCOR: Supply-Chain Operations Reference

APICS: American Production and Inventory Control Society