نشست نوآوری باز و چالش های مالکیت فکری

 
سخنران: دکتر سیدکامران باقری
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 
سه شنبه 14 مرداد 1393
ساعت 17:00 تا 19:30

 

 

 

 

پوشش لحظه ای نشست نوآوری باز و چالش های مالکیت فکری (نشست به پایان رسیده است)

* برای درک بهتر آنچه در رویداد رخ داده است، ادامه مطلب را از پایین به بالا مرور کنید.

 

۱۹:۳۵

نشست به پایان می رسد و اکنون گپ و گفت های پایانی حاضران

۱۹:۳۴

نظام مالکیت فکری ...
تلخ است داستانش در ایران.
اول این که از نظر ساختاری در قوه قضاییه است. هیچ جای دنیا چنین چیزی نمی بینید.
نظام مالکیت فکری از نظر ساختاری در قوه مجریه تعریف می شود.
یک اقتصاد مالکیت فکری داریم، یک حقوق مالکیت فکری و یک مدیریت مالکیت فکری.
ما برای تربیت اقتصاددانان مالکیت فکری و مدیران مالکیت فکری هیچ کاری نکرده ایم.

۱۹:۲۳

مستند سازی و ترویج خیلی اهمیت دارد.
واقعیت این که به بخش دولتی امیدی ندارم.
نوآوری باز در بخش خصوصی ایران فرصت های خوبی دارد..

۱۹:۱۴

در کشوری مانند کشور ما که بسیاری از شرکت ها بسته عمل می کنند، موانع زیادی برای افراد نوآور وجود دارد ...

۱۹:۰۶

بله؛ هنری چسبرو هم همین را گفته. نوآوری باز یک پارادایم است.
اهمیت این نگاه که سازمان ما صاحب تمامی دانش نیست ..

۱۹:۰۳

اتفاقا لازم است در بعضی موارد بسته عمل کنید.
مثلا در برخی از مزیت های اصلی رقابتی شما، برخی از موارد خاص تکنولوژیک شما ...

۱۸:۴۵

از نقش دولت ها سوال می شود.
نوآوری باز و دولت
این که دولت چگونه می تواند فضای نوآوری باز را تسهیل کند
و این که خود دولت چگونه می تواند باز عمل کند

۱۸:۳۵

نشست به مرحله پرسش و پاسخ رسیده است
در حال یادگیری نکته ها و ایده های حاضران هستیم
...
به سرعت تحولات تکنولوژیک اشاره می شود

۱۸:۳۱

آیا می توان شرکتی را بنیان گذاشت که از ابتدا بر پایه نوآوری باز باشد؟
یا وابسته به مسیر است و باید نواوری بسته را طی کرده باشیم
...

۱۸:۲۵

در فضایی که نظام مالکیت فکری ضعیف است، نوآوری باز چالش های زیادی خواهد داشت ...

۱۸:۱۵

کدام یک از مشارکت کننده ها، مالک خواهد بود؟ کدام یک پتنت اش را ثبت خواهد کرد؟ اصلا وقتی نمی دانیم خروجی ما دقیقا چیست، چگونه باید همکاری کنیم ...

۱۸:۱۱

وقتی از نوآوری باز در بستر یک شبکه همکاری صحبت می کنیم،پرسش های مهمی درباره موارد حقوقی و مالکیت فکری اش مطرح است ...

۱۷:۵۹

برنامه ریزی محصول و فناوری
شناخت و پیش بینی نیاز بازار
رصد فناوری
مدیریت دارایی های فکری
شبکه سازی
...
به الزامات بازی گردانی اشاره می شود

۱۷:۴۶

هم اکنون در دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف هستیم. دقایقی است که سخنرانی دکتر آغاز شده است.
سخنرانی دکتر سیدکامران باقری با موضوع نوآوری باز و چالش های مالکیت فکری