Failure in a project may lead to outstanding innovations, stay ALERT

By Meysam Maleki

شکست همیشه چیز بدی نیست. در دنیای نوآوری، هر اتفاقی با چشم و ذهن باز دیده و سنجیده می شود. نمونه های زیادی را در ذهن داریم که تولید کننده در مسیر تولید خود به محصولی غیر از آنچه به دنبالش بوده، رسیده. او با چشم و ذهن باز به محصولی که ناخواسته تولید شده نگاه کرده و توانسته کارکرد متناسب با آن را بیابد. همه ی ما روزانه با اتفاق های مشابه فراوانی روبرو می شویم، اتفاقاتی که قرار نبوده رخ دهند اما ناخواسته اتفاق افتاده اند و می بایست در  بیشترین بهره را از آن برد. ویلسون گریتبچ تجربه جالبی دارد: 

ویلسون می خواست دستگاهی بسازد که ضربان های نامنظم قلب را ثبت کند. او که در پی ساخت دستگاهی با مقاومت ده هزار مگا اهم بود با کمال ناباوری و تاسف به مقاومت یک مگا اهم رسید. گرچه او نتوانسته بود مقاومت ده هزار مگا اهم دست پیدا کند اما متوجه شد که پالس های مدار یک مگا اهمی شباهت بسیاری به ضربان قلب انسان دارد. او از همین نقطه مسیر تحقیقش را تغییر داد و توانست اولین Pacemaker قابل نصب در داخل بدن انسان را بسازد. آنهایی که خودشان یا یکی از آشنایانشان از Pacemaker استفاده کرده اند اهمیت فوق العاده آن را بهتر لمس می کنند. به یاد داشته باشید که Pacemakerهایی که پیش از این اختراع ویلسون گریتبچ استفاده می شدند خارج از بدن بیمار قرار داشتند و حجمی به اندازه یک تلوزیون بیست و یک اینچ داشتند بعلاوه به دلیل ولتاژ بالا گاهی موجب سوختن بدن بیمار می شدند. امروز بیماران قلبی می توانند از Pacemakerهای کوچک با ولتاژ پایین استفاده کنند تنها به این دلیل که ویلسون چشم و ذهن بازی داشت. 

learning from failure