به تازگی قسمت اول مجموعه یادداشتی به قلم آرمان صدرالدین در اکسیر نوآوری منتشر شده است: تحلیل رقابتی نسل جدید و قدیم دانشگاه ها با رویکرد تفکر سیستمی. این ویدئو از چیستی MOOC سخن می گوید و یک نکته کلیدی دارد:

The MOOC is built for a world where information is everywhere

تماشا کنید و یادگیری امروز را با یادگیری دیروز مقایسه کنید ... 

به نظر شما فردا چه چیزی در پیش است؟