TRIZ Stories & World Companies; 1

اگر می خواهید از تجربه مهندسان Intel در استفاده از TRIZ بشنوید، پیشنهاد می کنم این مصاحبه کوتاه را تماشا کنید. مهندسانی در اینتل هستند که کارشان حل تضادهای فنی است. موقعیت تضاد در مسأله های ابداعی پاشنه ی آشیل ماست. بیش از 10 سال از TRIZی شدن Intel می گذرد. شروع یادگیری TRIZ در Intel به سال 2003 باز می گردد.