Competitive Analysis of Massive Online Open Courses 
using a System Thinking Approach

MOOC

در این مجموعه یادداشت به معرفی نسل جدید دانشگاه­ها در دنیا و مقایسه آن با نسل گذشته با رویکرد تفکر سیستمی خواهیم پرداخت. 

درس­هایی که به صورت مجازی در اینترنت ارائه می­ شوند و ظرفیتی برای تعداد افراد شرکت کننده در آن وجود ندارد و به راحتی از طریق اینترنت برای همه در دسترس است را MOOC (Massive Online Open Courses) می­ نامند. علاوه بر ابزارهای آموزشی همچون متن­ ها و یادداشت­ها، ویدئوها و سایر موارد در این فضا، محیطی تعامل گرا نیز برای دانشجویان، اساتید و دستیاران آموزشی به وجود آمده است.

به دو صورت می­توان دروس مورد نظر را گذراند. رایگان یا همراه با گواهی گذراندن درس از طرف دانشگاه مورد نظر که مبلغی را باید پرداخت نمود.

از سایت­ های فعال در این زمینه می ­توان به Coursera، Udacity یا edX نام برد که برای مثال edX با دانشگاه­ هایی همچون MIT، Harvard،  UC Berkely در ارتباط است. نیویورک تایمز سال 2012 را سال توسعه این نوع دانشگاه ­های مجازی در امریکای شمالی یادآور شده بود.

در یادداشت دیگری به تحلیل چرخه علت و معلولی حاکم بر این سیستم می ­پردازیم و معایب و مزایای آن را با سیستم دانشگاه­ های حقیقی مقایسه خواهیم نمود. این تحلیل بر پایه پژوهشی است که در دانشکده مدیریت دانشگاه McGill در سال 2014 انجام شده است.