دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به موارد متعددی اشاره کرد. به اهمیت تجاری سازی فناوری، بحث نخبگان و جایگاه نخبگان، فعالیت های گذشته و فعالیت های پیش روی معاونت علمی ریاست جمهوری، اهمیت صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر، راه اندازی مراکز نوآوری، پشتیبانی از علوم و فناوری های نوین، توانمندسازی دانشجویان برای آشنایی با فضای کسب و کار و راه اندازی کسب و کارهای نوپا، سختی حرکتی اجتناب ناپذیر از اقتصادی کاملا نفتی به سوی اقتصادی دانش بنیان